Ervaringsmanager

Met behulp van een online tool worden ervaringen en de feedback daarop o.a. gekoppeld aan een bewerking van het NLQF (het Nederlands Kwalificatieraamwerk)*. Op deze manier wordt waarde gegeven aan ervaringen en worden kennis en vaardigheden zichtbaar gemaakt.

Dit programma beperkt zich niet tot een momentopname. Je vult je profiel voortdurend aan met de ervaringen die je opdoet tijdens werk en/of studie.

Door de inschaling in het NLQF krijg je steeds een goed idee van het niveau waarop je functioneert. Dit kan belangrijk zijn om een opleidingsvraag vast te stellen of het effect van een opleiding in kaart te brengen.

Dit is een programma waarbij je snel een aantal belangrijke gegevens invult. Het kost weinig tijd en zo blijf je bij de kern van de zaak.

Zie voor aanvullende info: Folder  Ervaringsmanager

Interesse? Bel of mail ons!