Over ons

Wij werken buiten gevestigde organisaties, maar wel samen met organisaties aan nieuwe arrangementen met als doel: optimale inzet van menselijk kapitaal, een leven lang ontwikkelen, passend bij de 21e eeuw.

Duurzaamheid staat bij ons centraal op het gebied van people. De mens centraal. Sleutelwoorden als: samenwerking, kennisopbouw, kennisdeling en versterking van de link tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs zetten wij om in concrete acties.

 Wij zijn pioniers, kwartiermakers, aanjagers die verbindingen leggen tussen alle schakels, die partijen samenbrengen, motiveren, inspireren om zo een open leeromgeving te creëren.

Dit doen wij vanuit onze visie op leven lang ontwikkelen  en de ervaringen van de afgelopen jaren, waarin we voor verschillende organisaties de aanjagers zijn geweest op het gebied van werken en leren in de praktijk.

Wij zijn op bepaalde momenten de motor om op gang te komen en op andere momenten de smeerolie om op gang te blijven.

De regie voor leren en ontwikkelen ligt bij de mens zelf en altijd vanuit zijn praktijkcontext qua werk/leven.